Prawo Jazdy Kołobrzeg

www.prawojazdy-kolobrzeg.pl

Szkolenie

Podstawowe szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Liczba wymaganych godzin zajęć teoretycznych w zakresie kategorii B wynosi 30 godzin, podobnie jak w przypadku kategorii A. W ramach tego szkolenia wyodrębnia się 4 godziny zajęć w zakresie pierwszej pomocy. Zajęcia te zazwyczaj prowadzi wykwalifikowana osoba (pielęgniarka, lekarz, sanitariusz).

Szkolenie teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych. Wykorzystuje się podczas ich trwania różne pomoce dydaktyczne i multimedialne, które pomagają zrozumienie i zapamiętanie materiału, a także przyspieszają czas jego przyswojenia przez kursantów.

Zakończenie szkolenia teoretycznego jest warunkiem rozpoczęcia szkolenia praktycznego, które odbywa się częściowo na placu manewrowym, a częściowo w ruchu ulicznym.

Dla kategorii B szkolenie praktyczne obejmuje minimum 30 godzin. Dla kategorii A minimalna liczba godzin to 20. Konkretnego podziału godzin i ich zakresu tematycznego dokonuje instruktor prowadzący. Bierze on pod uwagę poziomu wiedzy i umiejętności przyswajania zagadnień przez danego kursanta.

 • Skontaktuj się

  tel.: 605-225-569
  email: wyślij wiadomość
 • Godziny otwarcia

  pon-pt 8-18,
  sob 9-14.
 • Nasz adres

  Ośrodek Szkolenia Zawodowego Tina
  ul. Budowlana 4
  Kołobrzeg