Prawo Jazdy Kołobrzeg

www.prawojazdy-kolobrzeg.pl

Egzamin na prawo jazdy – podstawowe informacje

Instytucją uprawnioną do przeprowadzania państwowego egzaminu na Prawo Jazdy są Wojewódzkie Ośrodki Ruchy Drogowego (WORD-y).

Do zadań WORD-u należy nie tylko organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych kontrolujących kwalifikacje kandydatów na kierowców, ale także organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, kształcenia kandydatów na egzaminatorów i kandydatów na instruktorów nauki jazdy, przeprowadzanie dodatkowych szkoleń dla kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary szczególnie niebezpieczne.

Aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, osoba ubiegająca się powinna złożyć we właściwym WORD-zie następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego wyznaczonego dla danej kategorii,
 • fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dodatkowego (jeżeli trzy razy nie zaliczyła państwowego egzaminu teoretycznego lub praktycznego),
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.
 • Skontaktuj się

  tel.: 605-225-569
  email: wyślij wiadomość
 • Godziny otwarcia

  pon-pt 8-18,
  sob 9-14.
 • Nasz adres

  Ośrodek Szkolenia Zawodowego Tina
  ul. Budowlana 4
  Kołobrzeg